İngilizce Bilmenin Avantajları Nedir

İNGİLİZCE BİLMEK BİR AYRICALIKTIR

1 –   İngilizce Özel Ders  ( Bire bir   İngilizce Özel Ders )
2 –   İngilizce Özel Ders  ( 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel Ders )

İngilizce bilmenin avantajlarını sosyal, yazılı ve görsel medyada öyle sık görüyoruz ki  artık İngilizce bilmenin avantajlarını bu gün kim inkar edebilir. Çağımızda İngilizce bilmeden iyi bir kariyer sahibi olmak yada bulunduğunuz iş yaşamında yükselmek hemen hemen imkansız gibi artık. Çevremizde üniversite bitirmiş ama İngilizce bilmediği için bir işe giremeyen yüzlerce insana tanık oluyoruz. İngilizce bilmek ülkemizde artık bir işe girmenin garantisi gibi algılanmakta. Bu şekilde düşünenler pek haksız da sayılmaz. Sanılanın aksine İngilizce öğrenmek zor bir olgu değil. Doğru zamanda doğru davranılırsa İngilizce öğrenmek mümkün ve İngilizce bilmenin avantajlarından yararlanmakta olası. Bunun sağlanması için gerek öğrencilerin gerekse öğrenci velilerinin çok bilinçli olması ve okul hayatında ellerinde olan bir takım fırsatlardan yararlanması gerek. Okul sürecinde, öğrencilerin sadece okulda İngilizce öğrenmesi beklenmesin. Okullarda İngilizce öğrenmek çeşitli nedenlerden ötürü mümkün değil. Burada nedenleri saymak konu dışına taşmak anlamına gelir. O nedenle yazmıyoruz.

İngilizce Bilmenin Avantajlarıİngilizce bilmenin avantajları saymakla bitirilmesi imkansız gibi bir olay. Bu avantajların neler olduğunu ancak İngilizce bilen ve bu şekilde yaşamını sürdüren insanlar bilir. Bir örnek vermek gerekirse, herkesin bildiği gibi İngilizce bilen bilmeyene oranla daha rahat iş sahibi olabilir yada çalışanlar içinde çalıştıkları yerlerde yükselmek ve daha iyi pozisyonlara gelerek, iş hayatının nimetlerinden faydalanmak ancak İngilizce bilmekle mümkün olur. Bu gün teknoloji ile ilgili olmayan bir meslek hemen, hemen yok gibi. Bu mesleklerin mensupları işlerinde ve mesleklerinde bir gelişme yapmak yada mesleklerini geliştirmek amacı ile bir çalışma yapmak istediklerinde,İngilizce bilmenin avantajlarından yararlanır zira,  bunun için baş vurdukları kaynakların nerede ise tamamı İngilizce yazılıdır.

İngilizce Bilmenin Avantajlarıİngilizce bilmenin  avantajlarının yanında, ayrıca kültürel bir avantajının olduğunu söylemek pek yanlış sayılmaz. İngilizce bilen bir insanın toplum içinde nasıl bir ayrıcalık ve saygınlık kazandığını bilmeyen veya yaşamayan yoktur sanırım. Sokaklarda ülkemizi gezen ve gezi sırasında yardım isteyen bir turiste İngilizce bilen birinin yardım etmek amacı ile yaptığı konuşmalar sırasında toplanan onlarca insanın nasıl gıpta ve özenle baktığını görmeyen yoktur her halde. İlgi çekmek ve insanların hayranlığını kazanmak insanların doğasında olan bir olgudur. İşte buda İngilizce bilmenin avantajlarından biridir. İngilizce bilmekle insanların çevresinde kendilerine saygı duyan bir çevre oluşturması da İngilizce bilmenin avantajıdır.

Leave a Comment