Koşul Cümleleri ( Type 2 ) Hakkında  Koşul Cümleleri ( Type 2 ) Örnekleri...

If Clauses ( Type 1 ) ALIŞTIRMALARI

If Clauses ( Type 1 ), ŞART CÜMLELERİ

 1 –   İngilizce Özel ders ( Bireysel – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

If the price is Okey,I will buy it : Eğer fiyatlar tamamsa  ,onu satın alırım.
If you don’t read the questions carefully, you won’t understand them : Eğer soruları dikkatli bir şekilde okumazsan,onları anlayamazsın.
He will get the letter tomorrow if you post it now : Şayet mektubu postaya yarın verirsen ( postalarsan) o mektubu alır.
Tell him to ring me if you see him : Eğer onu görürsen,bana telefon etmesini söyle.
If he doesn’t apologizeEğer özeür dilemezse onunla gitmeyecek. , she won’t go him:
If the baby cries , give him some milk : Eğer bebek ağlarsa ,ona biraz süt ver.
If there is a good film ,we will go to the cinema this evening : Eğer güzel bir film varsa ,bu akşam sinemaya gideceğiz.
He will stay in bed if he has a temperature : Eğer ateşi olurs yatakta kalacak.
I can’t understand you  if you don’t speak Turkish : Şayet Türkçe konuşmazsan seni anlayamam.
If he drinks too much cola , he will get sick : Şayet çok kola içerse hastalanacak.
I can’t go out if it rains : Şayet yağmur yağarsa,dışarı çıkamam.
That driver will have an accident if he doesn’t drive more slowly : Şayet şöför daha yavaş araba sürmezse kaza yapacak.
The sick man won’t get better if he doesn’t go to hospital : Hasta adam şayet hastahaneye gitmezse,daha iyi olamayacak.
f you don’t say ” Please ” , I won’t help you : Eğer lütfen demezsen,sana yardım etmeyeceğim.
If you tell lies again , I won’t forgive you : Şayet tekrar yalan söylersen,seni affetmeyeceğim.

If she doesn’t hurry , she won’t catch the train : şayet acele etmezse,trene yetişemeyecek.
If you don’t clean your teeth every day , your teeth can decay : Şayet her gün dişlerini temizlemezsen,dişlerin çürüyebilir.
If you touch the wire , wou will get a shock : şayet kabloya dokunursan,şok olursun.
If she goes to doctor,he will give her some medicine : Şayet doktora giderse,doktor ona birkaç ilaç verir.
What will you buy if your father gives you some money ? : Şayet baban sana biraz para verirse onla ne alacaksın ?
How can I explain it if you don’t listen to me  ? : Şayet beni dinlemezsen nasıl açıklayabilirim ?
What will happen if he parks his car in the wrong place ? : Eğer o arabasını yanlış yere park ederse ,ne olacak ?
Dogs can bark if they see cats : Köpekler eğer kedileri görürse havlayabilirler.
Why won’t you come with us if you enjoy parties ? Eğer partileri seviyorsan , neden bizimle gelmiyorsun ?
Will you see him if he comes here after 10 o’clock ? Şayet o buraya saat 10 dan sonra gelirse,onunla görüşecek misin ?
Can  she pass the exam if she doesn’t study hard ? Eğer o sıkı çalışmazsa sınavı geçebilir mi ?
If you aren’t carefull, you can make mistake : Eğer dikkatli olmazsan,hata yapabilirsin.
If I don’t buy him a present,he can be angry to me ? Eğer ona bir hediye almazsam bana kızabilir.
If everone is carefull,there is no pullition : Eğer herkes dikkatli olursa , çevre kirliliği olmaz.
Don’t go on holiday if you don’t have enough money : Eğer yeterli paran yoksa tatile çıkma.
Who will believe in me if you don’t trust : Eğer sen güvenmezsen ,bana kim inanır.
If there isn’t any problems,I think I will go to London : Eğer her hangi bir sorun olmazsa sanırım Londraya gideceğim.

If Clauses ( Type 1 )

Leave a Comment