İELTS , IELTS ÖZEL DERS  ( Reading ), IELTS

IELTS READING İÇİN ÖZEL DERS

1 –   Ielts  Özel ders ( Bireysel – Ielts Özel ders )
2 –   Ielts Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  Ielts Özel ders )

 IELTS   Reading ielts sınavının en zor bölümüdür. 15 tür soru  şekli olan  IELTS   reading bölümü için ,arzu edenlere sadece IELTS  özel ders  reading eğitim merkezimizde düzenlenen IELTS  özel ders  reading  programları ile IELTS  özel ders  reading eğitimi verilir ve uygulamada  IELTS   reading sorularının nasıl cevaplandırılacağı teknik olarak birebir öğretilir.Bu uygulamalar IELTS  özel ders  reading eğitim merkezimizde düzenlenen IELTS  özel ders  reading  programları ile IELTS  özel ders  reading eğitimlerinde bizzat gerçek IELTS   sınav soruları üzerinde çalıştırılarak gerçekleştirilir . Bu şekilde  IELTS   Reading ielts sınavının en zor bölümüdür. 15 tür soru  şekli olan  IELTS   reading bölümü için ,arzu edenlere sadece IELTS  özel ders  reading eğitim merkezimizde öğrenci uygulamalı olarak reading sınav tekniğini öğrenir . Bu çalışma 15 tür olan soru çeşitlerinin her biri için teker teker uygulanır. Arzu edenler IELTS  özel ders  reading eğitim merkezimizde düzenlenen IELTS  özel ders  reading  programları ile IELTS  özel ders  reading  öğretilerinde sadece IELTS   özel ders  reading eğitimi alabilirler.

Ielts reading ( okuma ) sorularının yedi ( 7 ) TEMEL  formatı vardır.
Not : Temel format 15 sorunun en önemlilerini kasteder.

1. heading ( Paragraflara en uygun başlıkları bulma ) : IELTS  özel ders  reading eğitim merkezimizde düzenlenen IELTS  özel ders  reading  programları ile IELTS  özel ders  reading  öğretilerinde sadece IELTS   özel ders  reading eğitimi alarak bu konuya odaklanabilir.

2. summary ( Parçaya göre verilen özeti okuma parçasından yararlanarak tamamlama ) : IELTS  özel ders  reading eğitim merkezimizde düzenlenen IELTS  özel ders  reading  programları ile IELTS  özel ders  reading  öğretilerinde sadece IELTS   özel ders  reading eğitimi alarak bu konuya odaklanabilir.

3. true/f/not given ( Verilen cümlelerin okuma parçasına göre doğru , yanlış yada parçada bulunmadığını bulma )

4. completing sentence/table ( Okuma parçasından yararlanarak  eksik verilen cümle yada bir tabloyu tamamlama )

5. open question

6. multiple choice  ( Çoktan seçmeli seçeneklerden doğru cevabı bulma )

7. matching

 

Leave a Comment