HAVE / HAS GOT: SAHİP OLMAK Have got / has got ile Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri...

HAVE / HAS GOT: SAHİP OLMAK

Have got / has got ile Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri

1 –   İngilizce Özel ders ( Bireysel – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

A – Have got / Has got ile Olumlu Cümleler

Teddy has got a dog in the garden : Teddy nin bahçede bir köpeği var.
Ayşe has got a sister who lives in London :Ayşe nin Londrada yaşayan bir kız kardeşi var.
Father has got a luxury car : Baba lüks bir arabaya sahip.
Tina has got a boyfriend who works in the bank : Tina nın bankada çalışan bir erkek arkadaşı var.
Meltem has got a flat in İstanbul : Meltemin İstanbul da bir dairesi var.
Children have got two pets : Çocukların iki evcil hayvanı var
We have got a house which has a large garden in the countryside : Bizim şehir dışında büyük ( geniş ) bir bahçesi olan evimiz var.
They have got a lot of money in the bank : Onların bankada çok parası var.
I have got two friends in the university : Benim üniversitede iki arkadaşım var.
Students have got lots of homework to do : Öğrencilerin yapacakları çok ödev var.

B – Have got / Has got ile Olumsuz Cümleler

Teddy hasn’t got a dog in the garden : Teddy nin bahçede bir köpeği yok.
Ayşe hasn’t got a sister who lives in London :Ayşe nin Londrada yaşayan bir kız kardeşi yok.
Father hasn’t  got a luxury car : Baba lüks bir arabaya sahip değil.
Tina hasn’t got a boyfriend who works in the bank : Tina nın bankada çalışan bir erkek arkadaşı yok.
Meltem hasn’t got a flat in İstanbul : Meltemin İstanbulda bir dairesi yok.
Children haven’t  got two pets : Çocukların iki evcil hayvanı yok.
We haven’t got a house which has a large garden in the countryside : Bizim şehir dışında büyük ( geniş ) bir bahçesi olan evimiz yok.
They haven’t got a lot of money in the bank : Onların bankada çok parası yok.
I haven’t  got two friends in the university : Benim üniversitede iki arkadaşım yok.
Students haven’t  got lots of homework to do : Öğrencilerin yapacakları çok ödev yok.

C – Have got / Has got ile Soru Cümleler

Has Teddy  got a dog in the garden : Teddy nin bahçede bir köpeği var mı ?
Has Ayşe  got a sister who lives in London :Ayşe nin Londra da yaşayan bir kız kardeşi var mı ?
Has Father  got a luxury car : Baba lüks bir arabaya sahip mi ?
Has Tina  got a boyfriend who works in the bank : Tina nın bankada çalışan bir erkek arkadaşı var mı ?
Has Meltem  got a flat in İstanbul : Meltemin İstanbul da bir dairesi var mı ?
Have children  got two pets : Çocukların iki evcil hayvanı var mı ?
Have we   got a house which has a large garden in the countryside : Bizim şehir dışında büyük ( geniş ) bir bahçesi olan evimiz var mı ) ?
Have they   got a lot of money in the bank : Onların bankada çok parası var mı ?
Have I  got two friends in the university : Benim üniversitede iki arkadaşım var mı ?
Have students   got lots of homework to do : Öğrencilerin yapacakları çok ödev var mı ?

Soruların Cevaplanması

Have you got a girlfriend ? Yes , I have. ( kısa cevap )
Have you got a computer ? No , I haven’t. ( kısa cevap )

Has your father got a good job ? Yes , he has. ( kısa cevap )
Has your mother got a car ? No , she hasn’t . ( kısa cevap )

How many books have you got in the bookcase ? I ‘ve got a lot. ( kısa cevap )
How much money have you got  with you ?  I’ve got some. ( kısa cevap )

Have you got a house in the countyside  ? Yes , I’ve got a house in the countryside . ( uzun cevap – full sentence )
Have you got a car ? No , I haven’t got a car. ( uzun cevap – full sentence )

Has your boyfriend got a car ? Yes , he’s got a car. ( uzun cevap – full sentence )
Has your brother got a girlfriend ? No , he hasn’t got a girlfriend . ( uzun cevap – full sentence )

 

Leave a Comment