Future Tense ( in Time Clauses ) Hakkında Bilgi

SIMPLE FUTURE TENSE, Future Tense ( in Time Clauses )

 

1 –   İngilizce Özel ders ( Bireysel – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

As soon as all guests are here , we will serve the starters : Bütün misafirler burada olur olmaz,başlangıç yemeklerini servis edeceğiz.

We won’t be able to use the cold tap in the kitchen until the plumber replaces the leaky pipe : Musluk tamircisi delik borunun yerine başka bir boru koyuncaya kadar,mutfaktaki soğuk su musluğunu kullanamayacağız.
He will get written confirmation of the job offer in Germany once he books his flight : O uçakta yer ayırtır ayırtmaz ,Almanyadaki iş teklifinin onayını yazdıracak.
The board will announce the results after they interview all the candidates : Yönetim kurulu bütün adaylarla görüştükten sonra sonuçları bildirecek.
 she will leave  school, when she takes year off to go travelling : Seyahate gitmek için bir yıl ara verdiğinde , okulu bırakacak.
You will have to wash your hands before you eat dinner :  Akşam yemeğini yemeden önce ellerini yıkaman gerekecek.
I will quickly go to the supermarket when you go buying more petrol : Sen daha fazla benzin almaya gittiğinde ,ben çabucak süpermarkete gideceğim.
All the passengers will get on board until the bus leaves : Otobüs hareket edinceye kadar,bütün yolcular yerlerini alacak.
After he  completes  his apprenticeship  he will set  up his own business : O çıraklık eğitimini tamamladıktan sonra , kendi iş yerini kuracak.
You will wash up until I get dressed : Be giyininceye kadar sen bulaşıkları yıkarsın.
As soon as I come back from holiday ,I will  start a diet : Tatilden döner dönmez diete başlayacağım.
When she comes home , we will study together : O eve gelince beraber ders çalışacağız.
I will wait at home until my mother comes back from shopping : Annem alışverişten geri gelinceye kadar evde bekleyeceğim.
We will leave home as soon as we finish our work : İşimizi bitirir bitirmez evden çıkacağız.
I will decide what to do after I recieve their letter : Onların mektubunu aldıktan sonra ne yapılacağına karar vereceğim.
She is going to phone us before she comes here : O buraya gelmeden önce bize telefon edecek.
Once you know the details of this software , you will find it easy to use : Bu yazılımın ayrıntılarını öğrenir öğrenmez ( Anlar anlamaz ) onun kullanımını kolay bulacaksın.
Before she leaves school tomorrrow , she will talk to the teacher :  O yarın okuldan ayrılmadan önce öğretmenle konuşacak.
After I have finished my work , I will go out : İşimi bitirdikten sonra ,dışarı çıkacağım.
She will leave İstanbul when she has graduated from school : O okuldan mezun olduktan sonra ,İstanbuldan ayrılacak.
Will you wait for me  until I have copleted my work : ? Ben işimi bitirinceye kadar beni bekleyecek misin ?
Once  I have handed in my term paper , I will hold a big party : Dönem ödevimi teslim eder etmez , büyük bir parti vereceğim.
The conference won’t commence until all the delegates have arrived :  Bütün delegeler gelinceye kadar konferans başlamayacak.

Future Tense ( in Time Clauses )We won’t reserve the tickets  until we are certain how many people are coming : Kaç kişinin geleceğinden emin oluncaya kadar ,biletleri  rezerve etmeyeceğiz.

We won’t be able to use our new kitchen before the workmen have checked all the appliances : İşçiler bütün cihazları kontrol etmeden önce ,yeni mutfağımızı kullanamayacağız.
People won’t  know how the moon look  like completely until they arrive there : İnsanlar ayın tam olarak neye benzediğini oraya varıncaya kadar bilmeyecek.
I will stay in London for a while before I have returned Turkey : Türkiyeye dönmeden önce bir süre Londra da kalacağım.

 

Leave a Comment