DENİZLİ   Yeditepe Üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel ders, programı aracılığı ve uygulamaları ile Yeditepe Üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel ders birimlerimizde  İngilizce.

DENİZLİ Yeditepe Üniversitesi Hazırlık Sınıfı İngilizce Özel Ders Platformu

DENİZLİ Yeditepe Üniversitesi Hazırlık Sınıfı İngilizce Özel Ders Programı

1 – DENİZLİ  Yeditepe Üniversitesi Hazırlık Sınıfı İngilizce Özel ders ( Bire bir – İngilizce Özel ders )
2 – DENİZLİ   Yeditepe Üniversitesi hazırlık Sınıfı İngilizce Özel ders ( 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

1 – DENİZLİ Yeditepe Üniversitesi Hazırlık Sınıfı İngilizce Özel ders ( Bire bir – İngilizce Özel ders ) :

DENİZLİ  Yeditepe Üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel ders, programı aracılığı ve uygulamaları ile  DENİZLİ  Yeditepe Üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel ders birimlerimizde  İngilizce hazırlık  eğitimi gören aday öğrenciler  özel olarak hazırlanmış Yeditepe Üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce Özel Ders programına uygun Yeditepe Üniversitesi Hazırlık Sınıfı İngilizce Özel Ders programlarına bireysel bir biçimde katılarak bire bir İngilizce özel ders alabilir ve Yeditepe Üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel ders, programıyla hazırlık sınıfında karşılaşacağınız güçlüklerin  üstesinden gelebilirsiniz.  Yeditepe Üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce Özel Ders eğitim merkezlerimizde ki hazırlık sınıfında alacağınız DENİZLİ   Yeditepe Üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce Özel Ders   sizi aynı zamanda, yıl bitiminde katılmak zorunda olduğunuz İngilizce  sınavına da hazırlar. Bu şekilde Yeditepe Üniversitesi Hazırlık Atlama ( Proficiency ) Sınavında rahat eder alacağınız Yeditepe Üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce Özel Dersle  başarılı olabilirsiniz.

2 – DENİZLİ Yeditepe Üniversitesi hazırlık Sınıfı İngilizce Özel ders (4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders ) : 

DENİZLİ Yeditepe Üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel ders, programı aracılığı ve uygulamaları ile DENİZLİ Yeditepe Üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel ders birimlerimizde  Yeditepe Üniversitesi  hazırlık sınıfında okuyan aday öğrenciler  4 kişiden oluşan İngilizce seviyeleri uyumsuz gruplara dahil olarak bire bir Yeditepe Üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel dersi  kalitesinde İngilizce eğitim alabilirler. DENİZLİ Yeditepe Üniversitesi hazırlık Sınıfı İngilizce özel derslerinde grupların 4 kişiden meydana gelmesi İngilizce eğitmenlerine,  gruptaki aday öğrencilerle Yeditepe Üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel ders, programında bire bir ilgilenebilme imkanı tanır. Bu şekilde grup dersi bireysel Yeditepe Üniversitesi hazırlık Sınıfı İngilizce özel ders niteliği ve özelliği kazanır.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI için NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREK

  • DENİZLİ   Yeditepe Üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce Özel Ders eğitim merkezlerimizde  hazırlık sınıfındaki Yeditepe Üniversitesi Hazırlık Sınıfı İngilizce Özel Ders programlarında görev yapan İngilizce eğitmenleri, yıllarca  Yeditepe üniversitesi hazırlık sınıflarında İngilizce eğitim vermiş ve bu konuda deneyimli öğrenciye sınav yada İngilizce hazırlık sınıfı derslerinde % 100 katkı sağlama becerisine sahip DENİZLİ   Yeditepe Üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel ders birimlerimizdeki DENİZLİ   Yeditepe Üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce Özel Ders eğitmenleridir.
  • Yeditepe üniversitesi hazırlık sınıfında İngilizce Özel Ders eğitimi gören hazırlık sınıfı öğrencilerine , bire bir Yeditepe Üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce Özel Ders eğitimi vererek, aday öğrencilerin hem ara sınıflarda başarılı olmalarına hemde İngilizce hazırlık sınıfı bitiminde yapılan DENİZLİ   Hazırlık Atlama ( Proficiency ) Sınavı’nda iyi bir derece elde etmelerine Yeditepe Üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel ders, programı aracılığı ve uygulamaları ile Yeditepe Üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel ders birimlerimizde İngilizce hazırlık  eğitimi gören aday öğrenciler Yeditepe Üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel ders birimlerimizde  özel olarak hazırlanmış DENİZLİ   Yeditepe Üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce Özel Ders programında katkı sağlanır.

 

DENİZLİ  YEDİTEPE PROFICIENCY (HAZIRLIK ATLAMA SINAVI) SINAVI‘NIN İÇERİĞİ

Yeditepe Üniversitesi Proficiency imtihanı 4 kısımdan meydana gelir.

İlk etap da aday öğrenciler ileri düzeyde gramer becerilerini ölçmek gayesi ile tertip edilmiş  sorulara tabi tutulurlar. Öğrencilere bu bölümde toplam 40 puanlık çok seçenekli sorulardan sorulur.

İkinci etap olan Vocabulary bölümünde ise öğrencilere ileri düzeyde kelime bilgisi becerilerini ölçmek amacı ile tertip edilmiş 20 puanlık  sorulara tabi tutulurlar. 

Sınavın üçüncü etabında bulunan Reading Comprehension bölümünde ise öğrencilere okuduğunu kavrama , yorum yapma ve bilmedikleri kelimelerin anlamını çıkarma becerilerini ölçmek amacı ile tertip edilmiş 20 puanlık  sorulara tabi tutulurlar. 

Sınavın final bölümü olan İngilizce Writing tarafi yazman bölümünde ise öğrencilere verilen bir husus hakkındaki düşüncelerini İngilizce yazı yazarak ifade etmeleri istenir..Öğrencilere 3 kompozisyon konusu verilir ve aralarından 1 adetini seçmeleri istenir ve seçtikleri konuda 300 kelimelik bir İngilizce kompozisyon yazmaları istenir. Bu bölüm 20 puan kıymetindedir.

 

GENEL BİLGİ

Yeterlik imtihanından 100 üzerinden 60 alan öğrenci başarılı addedilir. Yeterlilik imtihanında başarısız olan öğrenciler, en çok iki akademik sene İngilizce Hazırlık Bölümüne devam ederler. Ayrıca isteğe bağlı olarak yaz öğretimi gerçekleştirilir. Yabancı Dil Yeterlik Sınavında 100 üzerinden 59 ve daha düşük not alan yeni kayıtlı öğrenciler İngilizce Seviye Tespit Sınavlarına katılmak mecburiyetindedirler. Yabancı Dil Hazırlık Programında tahsil gördükten sonra Yeterlik Sınavında başarısız olan öğrenciler bir kez daha İngilizce Seviye Tespit Sınavlarına girebilirler.
İngilizce Hazırlık Programında iki akademik dönem vardır. Birinci dönem (güz dönemi) Ekim-Şubat arası, İkinci dönem (bahar dönemi) Şubat-Haziran arasıdır. Ayrıca, iştirak etmenin mecburi olmadığı  8 haftalık yaz mektebi vardır.
Seviye tespit imtihanında C grubuna giren öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programının açtığı yaz programına devam edip başarılı olduklarında, takip eden dönemde fakültelerinde ya da yüksek okullarında eğitim ve öğretim sürdürebilirler .

Hazırlık Okulu Seviye Grupları:

Hazırlık Okulu eğitim programı C, B ve A seviyelerinden oluşmaktadır.

A Seviyesi :
Eğitim-öğretim süresi bir dönem olup, bu dönem nihayetinde başarılı olan öğrenci fakültesine gider, ters durumda aynı seviyede tahsilini tekrarlar.

B Seviyesi:
Eğitim-öğretim süresi bir dönem olup başarılı olan öğrenci bir üst seviyeye devam eder. Başarısızlık durumunda aynı seviye tekrar edilir.

C Seviyesi:
Eğitim-öğretim süresi bir dönem olup, başarılı olan öğrenci bir üst seviyeye devam eder. Başarısızlık durumunda aynı seviyede tahsil tekrar edilir.

A Seviyesinde haftada 15 saat akademik okuma ve yazma teknikleri; haftada 12 saat fakültelere hazırlık gayesi ile geliştirilmiş Mühendislik, Tıp, Sosyal ve İşletme derslerine giriş dersleri, not alma ve dinleme teknikleri verilir.

B Seviyesinde haftada 15 saat akademik okuma, yazma dersleri ile haftada 15 saat not alma teknikleri ve gramer eğitimi verilmektedir.

C Seviyesinde haftada 21 saat yazma, dinleme ve dil bilgisi dersleri ile haftada 9 saat okuma dersleri verilmektedir.

 


Hazırlık Programlarında  kıymetlendirmeler:

Öğrencinin başarılı sayılabilmesi açısından yarı yıl nihayetindeki imtihanında 100 tam not üzerinden en az 60 alması ve başarı notunun da en az 60 olması gerekir. Başarı notu derse iştirak notunun % 5′i, habersiz verilen kısa imtihanların % 5′i, ara imtihan notu ortalamasının %30′u ve yarı yıl bitimi imtihan notunun %60′ı hesaplanarak bulunur.

Mazeret Sınavı:

Hazırlık Programı Yönetimince kabul edilen bir nedenle ara imtihana giremeyen öğrenciler bu durumunu gösteren belgeyle birlikte imtihanı izleyen 7 gün dahilinde Öğrenci İşleri Birimine başvurdukları takdirde mazeret imtihanına alınırlar. Mazeret imtihanının tekrarı yapılmaz. Final imtihanlarında mazeret kabul edilmez.

Hazırlık Programında Başarısızlık:

En çok 2 akademik senenin bitiminde hazırlık programında kaydı silinme durumuna gelen öğrenciler isterlerse Yabancı Dil Bilgilerini üniversite dışında geliştirmek üzere 1 sene süreyle kayıtlarını dondurabilirler. Bu süre bitiminde Yeterlik Sınavında başarısız olan öğrencilerin kayıtları silinir.

 

 

Leave a Comment