DENİZLİ  Proficiency Kursu eğitim birimlerimizdeki proficiency kursu programlarına Proficiency Kursu merkezinde Proficiency Kursu programları.

DENİZLİ  Proficiency Kursu Programları

DENİZLİ  Proficiency Kursu Programları İçeriği

1 – DENİZLİ  Proficiency Kursu ( Birebir Özel Proficiency Kursu )
2 – DENİZLİ  Proficiency Kursu ( 4 Kişilik Gruplarla Proficiency Kursu )

DENİZLİ  Proficiency Kursu eğitim birimlerimizdeki DENİZLİ  proficiency kursu programlarına Proficiency Kursu merkezinde Proficiency Kursu programları ile Proficiency Kursu merkezinde 2 şekilde uygulanır.

1 – DENİZLİ PROFICIENCY KURSU ( BİREBİR ÖZEL PROFICIENCY KURSU ):

Proficiency Kursu eğitim birimlerimizdeki  proficiency kursu programlarına Proficiency Kursu merkezinde birebir özel Proficiency  almak için Proficiency Kursuna katılan adaylar, uygulanacak olan Proficiency Kursu  programının uygulanacağı günleri ve saatleri Proficiency Kursu eğitim birimlerimizdeki  proficiency kursu programlarına Proficiency Kursu merkezinde kendi belirler. Aday öğrencinin Proficiency Kursu eğitim birimlerimizdeki  proficiency kursu programlarına Proficiency Kursu merkezinde  uygulanacak  Proficiency Kursu programı seçmesi ona günlük hayatını düzenleme avantajı sağlar. Bu şekilde aday öğrenci Proficiency Kursu eğitim birimlerimizdeki proficiency kursu programlarına Proficiency Kursu merkezinde Proficiency Kursu programlarında günlük yaşamında bir değişiklik yapmadan ihtiyaç duyduğu Proficiency Kursu programını özel alarak alır. Birebir özel Proficiency Kursu  uygulamalarında Proficiency Kursunda aday öğrenciye uygulanması gereken Proficiency Kursu programının kaç ders olması gerektiğine Proficiency Kursu eğitim birimlerimizdeki  proficiency kursu programlarına Proficiency Kursu merkezinde yapılan seviye sınav sonucunda karar verilir. Birde, aday öğrencinin sınavına gireceği üniversite Proficiency Kursunda kaç ders verilmesi gerektiği konusunda etki yapar.

2 – DENİZLİ  PROFICIENCY KURSU ( 4 KİŞİLİK GRUPLARLA PROFICIENCY KURSU ):

Proficiency Kursu merkezinde aynı üniversite mensubu olan seviyeleri olabildiğince bir birine denk yada uyumlu olan aday öğrencilerden seçilmiş 4 kişilik gruplarda da Toplu Proficiency Kursu alabilirsiniz. Proficiency Kursu eğitim birimlerimizdeki  proficiency kursu programlarına Proficiency Kursu merkezinde grup eğitimlerinin birebir özel ders kalitesinde ve niteliğinde olması için Proficiency Kursu eğitim birimlerimizdeki  proficiency kursu programlarına Proficiency Kursu merkezinde grup sayısı 4 kişi ile sınırlandırılmıştır. Böylece Proficiency Kursu eğitim birimlerimizdeki proficiency kursu programlarına Proficiency Kursu merkezinde Proficiency Kursu programlarında aday öğrenci Proficiency Kursu eğitimi sırasında anlamadığı bir konu ile karşı karşıya kaldığında Proficiency Kursu eğitim birimlerimizdeki proficiency kursu programlarında rahatlıkla soru sorma fırsatı olur ve Proficiency Kursu eğitim birimlerimizdeki  proficiency kursu programlarında Proficiency Kursu merkezinde Proficiency Kursunda eğitim veren hoca da her öğrenci ile Proficiency Kursunda teker teker ilgilenebilir. Proficiency Kursu eğitim birimlerimizdeki  proficiency kursu programlarına Proficiency Kursu merkezinde bu tür avantajlarla yapılan Proficiency Kursu  adeta birebir özel eğitim niteliğine kavuşur.


DENİZLİ  PROFICIENCY KURSU için NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREK

 

  • Her şeyden önce,Proficiency Kursu  programlarında, gerçekten bu Proficiency Kursu eğitimi  konusunda  deneyimli ve yıllarca  eğitim vermiş hocalar görev yapar.
  • Proficiency Kursu programlarında aday öğrencilere, gerek kalmadıkça genel dil dersi verilmez. Proficiency Kursundaki Eğitimler,  sınav teknikleri  ve taktiklerini içerir tarzdadır. Bu şekilde, aday öğrenciler sınavda hem doğru hem de hızlı yanıt verebilirler.
  • Proficiency Kursunda aday öğrencilere Proficiency Kursu eğitim birimlerimizdeki  proficiency kursu programlarına Proficiency Kursu merkezinde ” SENET ” yapılmaz. Ödemeler Proficiency Kursunda bir takvime bağlanır ve bu takvimde yer alan gün ve tarihlerde yapılır.
  • Aday öğrencilereProficiency Kursunda  sınavda  başarı sağlamada en etkin rolü oynayan akademik kelime çalışmaları ile ilgili olarak özel Proficiency Kursu eğitim birimlerimizdeki  proficiency kursu programlarına Proficiency Kursu merkezinde alıştırmalar verilir ve Proficiency Kursu eğitim birimlerimizdeki  proficiency kursu programlarına Proficiency Kursu merkezinde bu çalışmalar Proficiency Kursunda yakından izlenir , çalışmayan uyarılır.

 

Leave a Comment