DENİZLİ Bilgi Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavı eğitim platformunda üniversitenin birebir özel Bilgi Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavına öğrenciler katılır.

DENİZLİ BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK  SINAVI , BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK ATLAMA SINAVI HAKKINDA  

DENİZLİ Bilgi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı , Bilgi Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı İçeriği

1 – DENİZLİ Bilgi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı ( Birebir Özel İngilizce Yeterlilik Sınavı Dersi)
2 – DENİZLİ Bilgi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı ( 4 kişi ile İngilizce Yeterlilik Sınavı Dersi)

1 – DENİZLİ Bilgi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı ( Birebir Özel İngilizce Yeterlilik Sınavı Dersi):

DENİZLİ Bilgi Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavı eğitim platformunda üniversitenin birebir özel Bilgi Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavına öğrenciler, içeriğinde bir öğrencinin bu tür bir yeterlilik sınavını kazanabilmesi için Bilgi Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavı eğitim platformunda üniversitenin DENİZLİ birebir özel Bilgi Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavı programlarında gerekli olan tüm bilgileri bulunduran ve bu Bilgi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı içeriğindeki bilgilerle öğrencinin tüm eksiklerini giderebilecek özellikleri taşıyan, onların Bilgi Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavı eğitim platformunda üniversitenin birebir özel Bilgi Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavı öğretilerinde Bilgi Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavı ile  ilgili tüm sorunlarını Bilgi Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavında çözebilen özel hazırlanmış Bilgi Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavı için kurulan  İngilizce eğitim merkezimizdeki Bilgi Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavı eğitim platformunda üniversitenin birebir özel Bilgi Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavı programları ile Bilgi Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavı eğitim platformunda hazırlanır.

2 – DENİZLİ Bilgi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı ( 4 kişi ile İngilizce Yeterlilik Sınavı Dersi): 

DENİZLİ Bilgi Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavı  eğitim departmanında öğrenciler 4 kişilik gruplar halinde de ders alabilirler. Bilgi Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavı için kurulan eğitim merkezimizdeki Bilgi Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavı hazırlık programları sınavına DENİZLİ Bilgi Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavı eğitim platformunda üniversitenin birebir özel Bilgi Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavına öğrenciler, içeriğinde girecek olan öğrencilerin başarılı olabilmeleri için Bilgi Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavı eğitim platformunda tüm özellikleri taşır.

DENİZLİ Bilgi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı , Bilgi Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı Hakkında

Üniversitenin Hazırlık sisteminde Ne Var ? DENİZLİ Bilgi Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavı eğitim platformunda üniversitenin birebir özel Bilgi Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavı öğretilerinde Bilgi Üniversitesi Hazırlık programı Bilgi Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavı eğitim platformunda üniversitenin Denizli birebir özel Bilgi Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavında toplam 5 düzeyden meydana gelir ve bu düzeyleri başarılı bir biçimde  tamamlayan öğrenciler bölüm derslerine başlamaya hak kazanırlar. Her düzey 8 haftada bitmektedir. Düzey sonunda genel not ortalaması 70 ve üzerinde olan öğrenciler bir sonraki düzeye geçmektedirler. Öğrencilere verilen notlar DENİZLİ Bilgi Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavı dersine devam, ders içi oluşumlara katılım, haftalık quiz ve ödevler, 4 haftada bir yapılan ilerleme testi ve final sınavı göz önüne alınarak belirlenmektedir. 69 ve altında notlar alan öğrencilerin aynı düzeyi tekrar etmeleri gerekmektedir. Her 8 haftalık dönemde haftalık en az 20 saat ders görmektedirler. Dersler 50 dakikadır. Bazı düzeylerde normal derslerin dışında fazladan  dersler de olmaktadır. Tüm düzeylerdeki öğrenciler okuma, yazma, konuşma, dinleme ve gramer becerilerinin öğretildiği dersler ile eğitilirler. Tüm derslerde amaç öğrencinin akademik olarak hazırlanmasıdır. Öğrencilerin lisans programında  görecekleri derslere hazırlanmaları için okuma, yazma ve konuşma becerileri üzerinde özel bir çaba gösterilir ve eğitim buna göre düzenlenir.

BELT Sınavının Kapsamı  Neler İçerir ?

Bilgi  Dil Testi (BELT sınavı), İstanbul Bilgi Üniversitesi Hazırlık Programına yerleştirmeyi hedefler. Bu sınav üç bölümden oluşur. Birinci bölüm 80 soruluk gramer bilgisini ölçen çoktan seçmeli bir sınavdır. İkinci bölüm öğrencilerin yazma becerilerini ölçen kompozisyon sınavıdır. Üçüncü bölüm ise öğrencilerin dinleme ve dinledikten sonra basamaklı sorulara doğru olarak cevap verme yeteneğini ölçen sözlü sınavdır. Sınavın yüzde dağılımı şöyledir: Seksen soruluk çoktan seçmeli gramer soruları 80 %, yazma 15 %, ve sözlü sınav 5 % değerindedir. BELT sınavının sonucu bu üç öğe ile değerlendirilecektir. DENİZLİ Bilgi Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavı eğitim platformunda üniversitenin birebir özel DENİZLİ Bilgi Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavı öğretisindeki İngilizce Hazırlık Programında düzeyler aşağıdaki gibidir: 0 – 25 = Seviye 1 (başlangıç ) 26 – 55 = Seviye 2 (başlangıç üstü/ düşük-orta düzey ) 56 – 67 = Seviye 3 (orta düzey) 68 – 79 = Seviye 4 (orta üstü düzey) 80 – 84 = Seviye 5 (üst düzey) BELT sınavından 85 veya üstü puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programından başarı ile geçmiş kabul edilir ve lisans programlarına başlayabilirler. (Yukarıdaki bilgiler Bilgi Üniversitesi Web sitesinden alınmıştır.)

Leave a Comment