Bilgi üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel ders birimlerimizdeki Bilgi üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel ders, programı.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI İNGİLİZCE ÖZEL DERS PROGRAMI

Bilgi Üniversitesi Hazırlık Sınıfı İngilizce Özel Ders Programı İçeriği

1 –   Bilgi Üniversitesi Hazırlık Sınıfı İngilizce Özel ders ( Bire bir – İngilizce Özel ders )
2 –   Bilgi Üniversitesi Hazırlık Sınıfı  İngilizce Özel ders  ( 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

1 –    Bilgi Üniversitesi Hazırlık Sınıfı İngilizce Özel ders ( Bire bir – İngilizce Özel ders ) :

Bilgi üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel ders birimlerimizdeki Bilgi üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel ders, programına  katılan aday öğrenciler için Bilgi üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel ders birimlerimizde özel olarak hazırlanmış bilgi üniversitesi hazırlık sınıfı müfredatına uygun Bilgi üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel ders birimlerimizdeki programlara bireysel bir biçimde katılarak bire bir Bilgi üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel ders alabilir ve İngilizce hazırlık sınıfında karşılaşacağınız zorlukların  Bilgi Üniversitesi Hazırlık Sınıfı İngilizce Özel Ders ile üstesinden gelebilirsiniz. İngilizce Hazırlık sınıfında alacağınız Bilgi üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel ders sizi aynı zamanda , Bilgi üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel ders birimlerimizdeki Bilgi üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel ders, programı yıl bitiminde katılmak zorunda olduğunuz proficiency sınavına da Bilgi üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel ders birimlerimizde sizi hazırlar. Bu şekilde Belt Sınavında da rahat eder ve başarılı olabilirsiniz.

2 –    Bilgi Üniversitesi Hazırlık Sınıfı İngilizce Özel ders  ( 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders ) : 

Bilgi üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel ders merkezinde Bilgi üniversitesi İngilizce hazırlık sınıfında okuyan aday öğrenciler Bilgi üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel ders birimlerimizde 4 kişiden oluşan İngilizce seviyeleri aynı, Bilgi üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel ders birimlerimizdeki homojen gruplara katılarak ta bire bir İngilizce özel ders kalitesinde Bilgi üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel dersi alabilirler. Bilgi üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel ders birimlerimizde grupların 4 kişiden oluşturulması İngilizce hocalarına , gruptaki aday öğrencilerle bire bir ilgilenebilme imkanı tanır. Bu şekilde grup dersi Bilgi üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel ders birimlerimizdeki Bilgi üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel ders, programında bireysel Bilgi üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel ders niteliği ve özelliği kazanır.

Bilgi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Hazırlık programı  5 aşamadan meydana gelir.
Bu 5 aşamayı başarı göstererek tamamlayan öğrenciler bölüm derslerine başlayabilirler.

Bu 5 etaptan  her biri 8 haftada bitirilir.. Biten her etap sonucu genel İngilizce not ortalaması 70 ve üzerinde olan öğrenciler bir sonraki etaba geçebilir. Öğrencilerle ilgili olarak yapılan değerlendirmeler ve verilen notlar  derse devam, ders içi aktivitelere katılım, haftalık quiz ve ödevler, 4 haftada bir yapılan ilerleme sınavı ve final sınavı neticesinde elde edilen notlar dikkate alınarak tayin edilir. 69 ve altında skor elde eden öğrencilerin aynı düzeyi tekrar etmeleri gerekmektedir.

8 haftalık dönemlerde haftalık en az 20 saat ders görülür. Dersler 50 dakikadır. Bazı düzeylerde  fazladan dersler de yer alır.

Her etapta öğrencilere Bilgi üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel ders ile okuma, yazma, konuşma, dinleme ve dil bilgisi becerilerinin yer aldığı eğitimler verilir.. Tüm derslerde ki  hedef öğrencinin akademik olarak hazır olmasıdır.  Öğrencilerin lisans programı sürecinde İngilizce okuyacakları derslere hazır olmaları  için okuma, yazma ve konuşma yetileri  üzerinde bilerek  durulur ve bu derslerde  seviyelerinin gelişmesi için çok uğraşılır.

Bilgi Üniversitesi  BELT Sınavı 

Bilgi İngilizce Dil Testi (BELT), İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı’na yerleştirmeyi hedefler. Bu İngilizce sınavı üç kısımdan meydana gelir.  Birinci bölüm 80 soruluk İngilizce dil bilgisini  ölçen çoktan seçmeli bir sınavdır. İkinci bölüm öğrencilerin İngilizce yazma becerilerini ölçen kompozisyon sınavıdır. Üçüncü bölüm ise öğrencilerin İngilizce dinleme ve dinledikten sonra basamaklı sorulara doğru olarak yanıt verme yeteneğini ölçen sözlü sınavdır.

Sınavın dağılım oranı şu şekilde olur : : Seksen soruluk çoktan seçmeli dil bilgisi soruları 80 %, yazma 15 %, ve sözlü sınav 5 % değerindedir. BELT sınavının sonucu bu üç öğe ile değerlendirilecektir.

Bilgi üniversitesi hazırlık sınıfı İngilizce özel ders   programında düzeyler aşağıdaki gibidir:

0 – 25 = Seviye 1 (başlangıç)
26 – 55 = Seviye 2 (başlangıç üstü/ düşük-orta düzey)
56 – 67 = Seviye 3 (orta düzey)
68 – 79 = Seviye 4 (orta üstü düzey)
80 – 84 = Seviye 5 (üst düzey)

BELT sınavından 85 veya üzeri puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programından başarı ile geçmiş kabul edilir ve lisans programlarına başlayabilirler.

 BİLET diyede isimlendirilen İngilizce hazırlık atlama sınavı iki kısımdan ibarettir. Birinci  kısım ( BİLET 1. aşama ) dil bilgisini ( Gramer ), yazım ( reading ) ve okuduğunu kavrama ( reading ) yeteneklerini ölçen çoktan seçmeli bir düzey belirleme  sınavı’dır. Bu sınavdan 50 puan ve üzerinde  alan öğrenciler, ikinci bölüm ( BİLET 2. aşama ) sınavı’na  katılmaya hak kazanırlar.

BİLET 2. aşama, yani İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı,  iki gün içinde gerçekleştirilen ve öğrencilerin İngilizce konuşma, İngilizce okuma ve İngilizce yazma yeteneklerini ölçümleyen bir yeterlilik sınavı’dır. İngilizce hazırlık sınavının ilk günü konuşma becerisi, ikinci günü  okuma ve yazma yetenekleri test edilir. BİLET 2. aşama sınavından 60 veya bu puanın  üzerinde puan alan öğrenciler bölümlerine başlayabilirler. Bu puanı geçemeyen öğrenciler BİLET 1. aşama sınavından aldıkları puana göre Hazırlık Programı’ na yerleştirilirler.

 –  BİLET 2. Aşama – Speaking Section

Sınavın konuşma kısmının sınav içindeki genel ağırlığı % 25’tir.

İngilizce hazırlık atlama sınavı‘na her öğrenci tek başına  katılır ve sınavda bulunan 2 öğretim görevlisinin kendilerine yönelttikleri İngilizce  sorularına  yanıt verir. Her öğrenciye ortalama 4 – 5 dakika zaman verilir ve öğrenciye hobileri, medya ile ilgili konular  gibi herkesin hakkında fikir sahibi olması gereken  genel konulardan seçilen bir konu hakkında ortalama 4 – 5 soru yöneltilir.

İngilizce hazırlık atlama sınavının bu kısmında genel olarak, seçilen bir konuyla ilgili fikirlerinizi belirtmeniz ya da bir fikre katılıp katılmadığınızı  nedenleriyle birlikte açıklamanız beklenir. Sorular  sizin bilginizi ölçmez sizin fikirlerinizi nasıl ifade ettiğinizi bunları ifade ederken kurduğunuz cümle yapılarını ölçmeyi hedefler ve fikrinizi sunarken bir konunun tanımlanmasını sebeplerini / sonuçlarını tartışmayı, yararlarını yada zararlarını belirtmeyi, başka bir konuyla karşılaştırma yapmayı vb. gerektirebilir.

Verilen cevapların sorulan soruyu karşılayan yeterli bilgi ve ayrıntıyı içerip içermediğine önem verilir.

Yapılan konuşmaların hangi açılardan değerlendirileceği:

 • İletişim
 • Akıcılık
 • Dil bilgisi yapılarının kullanımında doğruluk ve çeşitlilik
 • Kelime kullanımında doğruluk ve çeşitlilik  BİLET 2. Aşama – Reading Section

Okuma bölümünün İngilizce hazırlık atlama sınav içindeki ortalama değeri % 35’tir.

İngilizce Hazırlık atlama sınavının bu bölümünde ortalama 1000 kelimeden meydana gelen yarı akademik bir okuma parçası bulunur. İngilizce Parçanın  ana fikirlerinin ve ana fikirleri  destekleyen yardımcı fikirlerin anlaşılması önemlidir.

Okuma parçası ile ilgili sorular metin içerisindeki bilgi akışıyla aynı sıradadır. Okuma parçasının içindeki ayrıntıları ( örneğin; iki fikir/olay vs. arasındaki bağlantı, karşılaştırma, sebep /sonuç, avantaj / dezavantaj, metinden örnek verme; metindeki bilgilerden yola çıkarak akıl yürütme ) sorulabilir.

Özet ve cümle tamamlama bölümlerinde belirtilen kelime sınırlamalarına uyulması gerekmektedir. Sorunun 3 – 4 kelime ile cevaplanması beklendiğinde, daha fazla kelime kullanarak verilen cevaplar değerlendirmeye alınmaz.

İngilizce Yazım bölümünde verilen  konu, okuma bölümündeki metinle ilintili olacaktır. İngilizce Okuma bölümünün sonunda, metin, soru ve cevaplar toplanacaktır ancak metindeki fikir ve örnekleri göz önüne alarak okursanız hatırladığınız bilgiler yazınızı geliştirmede yararlı olabilir.

İngilizce hazırlık atlama sınavının bu bölümünde sorulması muhtemel  soru tipleri şunlardır:

 • Klasik tipte “ Wh…” soruları ( Bu sorular cevaplanırken metinden doğrudan alıntı yapılabilir veya öğrenci kendi cümlelerini kullanabilir. )
 • Cümle tamamlama soruları ( Bu sorular metindeki kelimeleri kullanarak cevaplanır. )
 • Özet tamamlama soruları ( Metnin belirtilen bir bölümünün özetinde, öğrencilerden boş bırakılan yerleri cümle anlamını bozmaksızın tamamlamaları beklenir. Bu soruların yanıtlanmasında metinde kullanılan kelimeler kullanılır )
 • Tablo tamamlama ( Metnin bir bölümüyle ilgili olarak verilen tablonun metnin organizasyonuna uygun olarak öğrenciler tarafından tamamlanması istenir. )

–  BİLET 2. Aşama – Yazma Bölümü

Yazma bölümünün hazırlık atlama sınavı içindeki ortalama değeri % 40’tır.

Bu bölümde ortalama 300-350 kelime içeren bir İngilizce kompozisyon yazmanız beklenir.

Soruda size bir konunun avantajı / dezavantajı, sonuçları / sebepleri, yararları / zararları vb. ile ilgili fikirleriniz sorulabilir. Soruda size bir konunun sebepleri sorulduğu halde siz sonuçları yazarsanız, kompozisyonunuz soruyu cevaplamadığından dolayı değerlendirmeye alınmayacaktır. Yazınızı yazarken  yazıda kullanabileceğiniz ve yazdığınız yazıyı geliştirmenize destek sağlayacak olan 3 – 4 alt fikir verilecektir. Ancak, verilen bu alt fikirleri kullanma zorunluluğunuz sınavda yoktur. Konuyla ilgili kendi fikirlerinizi kullanarak da yazınızı geliştirebilirsiniz.

İngilizce Kompozisyonda fikrinizi sunarken belli bir kalıp uygulamak zorunda değilsiniz ancak sizden beklenen, fikirlerinizin düzenli, okuma kolaylığı sağlayacak akıcı bir şekilde ifade edilmesidir. Bu nedenle , her kompozisyonun yazım tekniğinde bulunan, giriş, gelişme ve sonuç bölümleri yazılarda bulunmalıdır.

Yazımların değerlendirileceği unsurlar:

 • İçerik
 • Organizasyon
 • Dil bilgisi yapılarında ve kelime kullanımında doğruluk
 • Dil  bilgisi yapılarında ve kelime kullanımında çeşitlilik

 

Leave a Comment