Adjectives ( Sıfatlar ) , Comparative and Superlative Hakkında Bilgi

Adjectives ( Sıfatlar ) , Comparative and Superlative Konusu

 1 –   İngilizce Özel ders ( Bireysel – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

A.Tek Heceli Sıfatlar
B.Çok heceli Sıfatlar

 

A.Tek Heceli Sıfatlar

fat……………..fatter………………the fattest
long…………..longer……………..the longest
tall…………….taller……………….the tallest
short………….shorter…………….the shortest
small………….smaller…………….the smallest
easy……………easier…………….. the easiest
bossy………….bossier…………… the bossiest
happy…………happier……………the happiest
young…………younger…………..the youngest
old……………..older……………….the oldest

NOT : Sıfatların comparative  ” er ” eki ile biten şekilleri iki şeyin birbirleri ile mukayese adilmesinde kullanılır. Sıfatlar bu şekilde kullanıldığında sıfatın comparative halinden sonra kesinlikle ” than ” ifadeside kullanılmalıdır.

A – Olumlu Cümleler

Ayşe’s brother, Orhan is fatter than her : Ayşenin erkek kardeşi Orhan ondan daha şişman.
Missisipi River in the USA is longer than Kızılırmak:  Amerika birleşik devletlerindeki Missisipi nehri Kızılırmaktan daha uzun.
My uncle is taller than my father : Amcam babamdan daha uzun.
I am shorter than my cousine : Ben kuzenimden daha kısayım.
A dog is smaller than a horse : Bir köpek bir attan daha küçüktür.
Speaking in English is easier than wring in English : İngilizce konuşmak İngilizce yazmaktan daha kolay.
Helen is bossier than the girls I know : Helen tanıdığım kızlardan daha ukala.
Barbara is happier than she used to be : Barbara eskisinden daha mutlu.
My sister is younger than me : Kız kardeşim benden daha genç.
Tony is older than me : Tony benden daha yaşlı.

B – Olumsuz Cümleler

Ayşe’s brother, Orhan isn’t fatter than her : Ayşenin erkek kardeşi Orhan ondan daha şişman değil.
Missisipi River in the USA is longer than Kızılırmak:  Amerika birleşik devletlerindeki Missisipi nehri Kızılırmaktan daha uzun.
My uncle isn’t taller than my father : Amcam babamdan daha uzun değil .
I amnot  shorter than my cousine : Ben kuzenimden daha kısa değilim.
A dog is smaller than a horse : Bir köpek bir attan daha küçük .
Speaking in English isn’t easier than wring in English : İngilizce konuşmak İngilizce yazmaktan daha kolay değil .
Helen isn’t bossier than the girls I know : Helen tanıdığım kızlardan daha ukala değil.
Barbara isn’t happier than she used to be : Barbara eskisinden daha mutlu değil.
My sister isn’t younger than me : Kız kardeşim benden daha genç değil .
Tony isn’t older than me : Tony benden daha yaşlı değil .

C – Olumlu Soru Cümleleri

Is Ayşe’s brother, Orhan  fatter than her : Ayşenin erkek kardeşi Orhan ondan daha şişman mı ?
Is Missisipi River in the USA  longer than Kızılırmak:  Amerika birleşik devletlerindeki Missisipi nehri Kızılırmaktan daha uzunmu ?
Is my uncle  taller than my father : Amcam babamdan daha uzun mu ?
Am I shorter than my cousine : Ben kuzenimden daha kısa mıyım ?
Is a  dog  smaller than a horse : Bir köpek bir attan daha küçük mü ?
Is speaking in English  easier than wring in English : İngilizce konuşmak İngilizce yazmaktan daha kolay mı ?
Is Helen  bossier than the girls I know : Helen tanıdığım kızlardan daha ukala mı ?
Is Barbara  happier than she used to be : Barbara eskisinden daha mutlu mu ?
Is my sister  younger than me : Kız kardeşim benden daha genç mi ?
Is Tony  older than me : Tony benden daha yaşlı mı ?

Adjectives ( Sıfatlar ) , Comparative and Superlative

Leave a Comment