Dünya Dili Olarak İngilizce

Bir dünya dili olarak İngilizce – genel ilgi alanı olduğu için edebiyatta tamamen işlenen zorlu bir konudur. Ancak araştırmalarım sırasında, İngilizcenin bir dünya dili olarak kurulmasının dilsel nedenleri hakkında literatür bulmanın zor olduğunu fark ettim. Bu yön genellikle diğer nedenlerle, örneğin jeopolitik nedenlerle iç içe geçtiğinden, dilsel nedenler nadiren açıkça belirtilir. Sık sık, İngilizce’nin bir dünya dili olarak yüksek saygınlığına ulaşmasına nihayet yardım eden nedenlerin karışımları sunulur.

Sonunda, onları farklı metin ve kitaplardan seçerek bazı önemli noktalar buldum ve kendimi İngilizce’nin bir dünya dili olarak kurulmasının üç önemli dilsel nedenini sunmakla sınırladım.

GİRİŞ

İngilizcenin coğrafi yayılımı ve yüksek saygınlığı, dilin yayılması ve dil dayatmasının benzersiz bir örneğidir. En önemli dünya dili olan İngilizce, diğer tüm dillerden (Mandarin hariç) daha fazla konuşmacıya sahiptir.

Bu makalenin amacı, bu gerçeğin ortaya çıkardığı sorulara cevap vermektir: Neden İngilizce, tüm dünya dilleri arasında en yüksek itibara ulaşmıştır? Ve İngilizce’nin başarısına yardımcı olan dilsel yönler nelerdir?

Sonuç olarak, İngilizcenin en önemli dünya dili statüsüne nasıl ulaştığını açıklamaları gerektiğinden, dilsel nedenler bu makalenin en önemli yönüdür. Ancak üç önemli dil nedenini ayrıntılı olarak açıklamadan önce İngilizcenin mevcut durumu ve bazı önemli tanımların açıklanması gerekiyor.

DÜNYADA İNGİLİZCE’NİN MEVCUT DURUMU

ne yayılmıştır ve mükemmel bir uluslararası dildir.”(Shores, s.15) Tüm dünyada egemen dildive bu “muhteşem egemenliğr İlk kez, İngiliz dili beşinci yüzyılda İngiltere’ye getirildi ve başlangıcından sonraki dönemde neredeyse sadece İngiltere’deki insanlar ve bazıları tarafından Galler, İrlanda ve İskoçya’da konuşuldu. O zamanlar İngilizce, bugünden daha az öneme sahip bir dildi. Ne tüm dünyaya yayılmıştı ne de önemli bir dünya dili olarak biliniyordu. 1850’ye gelindiğinde, İngilizce nihayet uluslararası bir saygınlığı olan  bir dünya dili haline geldi.

Aslında Mandarin, İngilizce’den daha fazla insan tarafından konuşulmaktadır, ancak böyle bir dünya otoritesine, coğrafi bir yayılıma ve İngilizce kadar önemli literatüre ve bilimsel yazılara sahip değildir. İngilizce yaklaşık 400 milyon kişi tarafından (örneğin ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Britanya Adaları) anadil olarak ve Hindistan ve Nijerya gibi ülkelerde yaklaşık 300 milyon kişi tarafından resmi statüye sahip ikinci dil olarak konuşulmaktadır.

Buna ek olarak, İngilizce “bilimin evrenselliğini mümkün kılar”(Shores, s.15), çünkü İngilizce’nin bilimsel kelime dağarcığı uluslararası öneme sahiptir ve özellikle genetik veya nükleer fizik gibi bilimsel alanlar için üretilmiş yeni İngilizce terimler tüm dünyada hızla yayılmaktadır.

İngilizce’nin uluslararası ilişkilerdeki öneminden de bahsetmek gerekir, çünkü İngilizce 160 milyondan fazla kişiye diplomasi aracı olarak hizmet eder .