Bireysel İngilizce Eğitimi Hakkında Bilgiler

Bireysel İngilizce Eğitimi Hakkında Bilgiler ve Açıklamalar

1 – Bireysel İngilizce Eğitimi ( Birebir Özel Bireysel İngilizce Eğitimi )
2 – Bireysel İngilizce Eğitimi ( 4 Kişilik Gruplarla  İngilizce Eğitimi )

Bireysel İngilizce Eğitimi merkezimizde verilen  profesyonel Bireysel İngilizce Eğitimimiz, herhangi bir profesyonel grubun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanabilir ve sağlanabilir. Bireysel İngilizce Eğitimi programları, aynı mesleklerden kursa katılan kişiler ise özel dersler veya sınıf dersleri olarak verilebilir.

Bireysel İngilizce Eğitimi Programının İçeriği
Mesleki İngilizce kurslarımızda, öğrencilerin kendi mesleki alanlarında kullanmaları gereken yapıları içeren bir müfredat geliştirilir. Bireysel İngilizce Eğitimi almak isterse öğrenci kendi materyallerini getirebilir veya öğretmen materyal sağlayabilir. Bireysel İngilizce Eğitiminde kullanılan alanlar, öğrencinin istediği şekilde geliştirmek istediği müfredata eklenebilir. .

Bireysel İngilizce eğitimi
almak amacını güderek Bireysel İngilizce eğitimi için özel olarak kurulan Bireysel İngilizce eğitimi merkezlerinde standartların üzerinde Bireysel İngilizce eğitimi alınabilir. Sosyal yaşamda  hayatlarını sürdüren  fertlerin  bireysel farklılıkların varlığını keşfi ile bireysel İngilizce eğitim sistemimizdeki var olan mevcut standartların  buna yetmediği yeterli ve  kalıcı öğrenmede gücünün olmadığı gerçeği bir kez daha gözler önüne seriliyor. Eğitim hayatınızda neler öğrendiğinizi bir düşünün; herkesin bildiği  ezber yöntemi, kısa bir zaman için hafızaya aldığınız bilgilerle belki sınavları geçmenizi sağladı ama bunları gerçek hayatta gerektiğinde doğrudan doğruya  direk bir biçimde  kullanmanıza asla imkan tanımadı.

 Bireysel İngilizce Eğitimi merkezimizde verilen Bireysel İngilizce eğitiminde yalnızca gramer ya da yalnızca konuşma odaklı öğretim modelleri Bireysel İngilizce Eğitimine  hem zaman hem de emeklerini harcayan pek çok insanı bıktırmış bir halde. Daha bu kurslarda İngilizce öğrenmiş ve öğrendiği İngilizceyi kullanan birine şimdiye kadar hiç kimse rastlamadı.

Size Bireysel İngilizce Eğitimindeki bu başarısızlığın sebebine dair çok basit bir tüyo verelim:

Bireysel İngilizce eğitiminde kullanılan materyaller ve Bireysel İngilizce eğitimi sistemi  ilginizi çekmeye elverişli bir ortam oluşturmuyor ve siz bu ortamdan sıkılıyorsanız; elinizde kitap-defter, sıkıcı ve başarısızlıkla sonuçlanacak günler sizi bekliyor demektir.

O Halde Ne yapılması Gerekir ?

Bireysel İngilizce eğitimde başarının mümkün olması için herkes tarafından bilinen bir yazılı belge olmadığı gerçeğinden yola çıkarak bilinenlerden  bireysel İngilizce Eğitimine , genelden özele terfi etmek, başka bir deyişle Bireysel İngilizce Eğitimin  odağına öğrenciyi almak ve hedef haline onu getirmek.

Bireysel İngilizce Eğitimi merkezimizde uygulanan Bireysel İngilizce Eğitimi “Beginner” yani Temel seviyedeki öğrenciyi içeriğindeki koçluk desteğiyle ortalama 150 saatte FCE, 300 saatte TOEFL sınavlarına hazırlar ve sizi dil kurslarının sertifikalarıyla sınırlamak yerine uluslararası alanda başarınızı onaylayarak tescil eder.